>

» Şeyh sirac Eya saki (kaside)şeyh sirac -eya saki-

Molla M. Emin Hayderinin Şeyh Alaeddin (ks.) hakkında yazdığı kaside